.
IMIX maakt van ideeŽn bouwprojecten

wat?

wie?

hoe?

voor wie?

met wie?

welke?

waarom?

.

Wat doet IMIX?

IMIX Projecten neemt initiatief en helpt het proces op gang om met vele anderen samen nieuwe bouwprojecten op te starten. Vernieuwing begint bij wensen, dromen, verlangen of noodzaak voor verbetering van onze omgeving, vaak omdat het oude niet meer voldoet. Daarop volgt het boeiende proces om van een vaag idee een concreet project te maken. IMIX werkt graag in die nog onzekere omstandigheden om met inzet van veel ervaring en creativiteit nieuwe richtingen en oplossingen te realiseren.

Concreet werkt Imix daarvoor aan de volgende aspecten:

...lees verder

.

Wie is IMIX?

IMIX projecten BV is het bedrijf van waaruit Gijsbert Jansen werkt aan nieuwe projecten. Vanuit uitgebreide ervaring met de vele aspecten van het ontwerp- en bouwproces, en vooral vanuit de ambitie om relevante stappen vooruit te helpen zetten in het vormen van onze leefomgeving. Onafhankelijke zelfstandigheid maakt het mogelijk om risico te nemen en te investeren in innovatieprojecten vanaf het vroegste conceptuele stadium, waar weinig - vooral geen financiŽle - partijen in durven te investeren, terwijl dat 'embryonale stadium' de onmisbare kiem is voor alle projecten.

...lees verder

.

Voor wie werkt IMIX?

Als het eerste initiatief tot een project vanuit IMIX zelf wordt genomen, wordt na de eerste startfase samenwerking aangegaan met partijen aan wie het opdrachtgeverschap wordt overgedragen of met wie het gedeeld wordt in enige vorm. Soms wordt op verzoek van anderen een project opgestart in diens opdracht. In de praktijk werkt IMIX vooral voor de volgende partijen:

  • Eindgebruikers: bewoners, individueel of als 'CPO'-groep, en zakelijke gebruikers
  • Beleggers en investeerders
  • Gebouw- en grondeigenaren
  • Bouwbedrijven en projectontwikkelaars

...lees verder

.

Met wie werkt IMIX samen?

Goede projecten ontstaan uit een vruchtbare en prettige samenwerking tussen vele deskundige partners. Belangrijk onderdeel van het starten van projecten is daarom het organiseren van samenwerkingsvormen in diverse verbanden. Op welk moment, welke expertise, welke partij, welke contractvorm, financiering daarvan en afstemming binnen de samenwerking. Nadat de eerste samenwerkingsafspraken op een A4-tje zijn gemaakt, volgt een proces dat uitgroeit tot complete contracten en een zorgvuldige professionele samenwerking.

...lees verder

.

Waarom werkt IMIX zo?


Bouwprojecten vernieuwen onze omgeving, kunnen deze mooier maken en voorzien in een behoefte: comfortabele ruimte om te wonen of werken, ze zorgen voor heel veel werkgelegenheid en als we ze goed bouwen leveren ze ook nog energie op. Maar ze ontstaan niet vanzelf. Iemand moet ermee beginnen! Dat doet IMIX. Soms lastig: een idee is vluchtig, mensen zien in het begin niet altijd de waarde van het vage concept, processen lopen onvoorspelbaar door de vele invloed van buiten. Maar vooral ook dankbaar: heel veel mensen werken uiteindelijk aan iets dat voortkomt uit ons initiatief, mensen wonen of werken er prettig in. De omgeving wordt mooier, nieuwe oplossingen vinden haar weg in de bouwpraktijk.

Achterliggend doel van IMIX is om projecten te starten die onze omgeving duurzaam verbeteren. 'Verbeteren' is voor IMIX samen te vatten in 5 actuele thema's:

...lees verder

.

Hoe werkt IMIX?

Projecten starten bij de eerste wensen of ideeŽn die aan ons worden voorgelegd of waar wij tegenaan lopen. Er wordt eerst in een creatief proces stap voor stap toegewerkt naar een concreet plan van aanpak: een compleet business plan. Vervolgens organiseren wij de samenwerking met de mensen en bedrijven om de belangrijkste aspecten voor die oplossingen met ons in te gaan vullen. Het project wordt in het team uitgewerkt naar een compleet pakket bouwplannen, financiering en afspraken of contracten met investeerders, beleggers en/of gebruikers, betrokken projectpartners, overheden, omwonenden en andere betrokkenen. wat een duidelijke basis vormt voor de technische uitwerking van de plannen voor de omgevingsvergunning en start bouw.

...lees verder

.

Welke projecten start IMIX?

In de allereerste beginfase van projecten zijn er veel onzekere aspecten waardoor projecten weer eindigen; hoe verder in het proces hoe zekerder. Om die reden werkt IMIX conctinu aan een reeks projecten tegelijk. In die eerste fase is bij veel partners vertrouwelijkheid cruciaal, vanuit de vele zakelijke of persoonlijke belangen die een rol kunnen spelen. Op deze website kunnen wij daarom alleen de projecten noemen waar wij aan werken die al in een concreet stadium zijn gekomen waarin de partners akkoord zijn met publiciteit.
  • Villa Lichtenberg, gebouwd van materiaal van de sloop van ziekenhuis De Lichtenberg
  • Bouwkringloopwinkel Amersfoort en Bouwmarktplaats.nl
  • Binnenstedelijk woon-/winkelgebouw 'Eemerald' - Eemplein Amersfoort
  • Een woongebouw met zorg voor de toekomst: De Pastorietuin te Voorthuizen
  • CPO project Bibliotheek Zonnehof Amersfoort
  • ...lees verder

.
IMIX projecten BV
M +31 (0)6 53 14 95 06
info@imixprojecten.nl

Prins Willem-Alexanderlaan 65
3818 ZL Amersfoort
KVK 32134682
Design by NUQIS media © IMIX projecten BV 2017 Disclaimer